Něha – tvůrčí síla ženy + praktický návod

Ve víru dnešních událostí, které si ještě před měsícem nikdo z nás nedovedl představit, považuji více než kdy jindy za důležité, zdůraznit možnosti nás žen směrem k mužům, rodinám a celé společnosti. Milé ženy, je zcela pochopitelné, že pro mnoho mužů je tato situace velmi obtížná (kolabují jim firmy, podnikání léty vydřená, mají odpovědnost za celou rodinu, nevědí – stejně...

Něha a slabost

„Zdrávi, kdo změkčují, co uvnitř je tvrdé, obdrží fyzickou svěžest a sílu z vesmíru.“ (Aramejský Otčenáš) Tento text píši jako oslavu něhy, slabosti a křehkosti a  taky k MDŽ ženám i mužům. Přijetí slabosti nám otevírá dveře k něze, která je Živou Vodou. Básník by řekl, proč rovnou nezvolit jiné slovo – jemnost nebo měkkost? Protože v realitě našich životů se potkáváme se slabostí....

Když na sebe žena zapomene

„Dokážete mě ocenit, jen když je vám zle (muži, rodino, spolupracovníci, celý světe), jen když mě potřebujete. Pořád jen dávám, a když jednou potřebuji pomoct já, nikdo tady není. Dokonce jste naštvaní, že si dovolím být nemocná! Nemám co na sebe, protože pro samou péči, aby bylo postaráno o vás, si neudělám čas ani na to dojít si pro...

Cesta Růže, svod a nejdůležitější otázka

Milé ženy, proč je tak důležité, abychom se  v dnešní době fyzicky scházely a společně tvořily a vzájemně se podporovaly v kruhu žen? Protože procházíme obdobím svodu. Co je tím svodem? Svádí nás naše mysl, která je nastavena jako program a kopíruje a současně vytváří  kolektivní mysl. Dosavadní nastavení mysli je založeno na principu boje. Jeden vyhrává, druhý prohrává. Vítěz bere všechno....

Lucie Meškanová

Jakou židli zvolím – takový bude můj svět – Via Harmonia

Naše společnost je na prahu proměny.   Stojíme společně v otevřených dveřích a něco starého končí a něco nového se před námi otevírá.  Pomyslné nůžky mezi lidmi ve společnosti se neustále rozpínají. O tom se často hovoří – společnost se dále polarizuje,  jeden tábor jde proti druhému táboru a čeká se až ti druzí přijdou na to, že ti první mají pravdu....

Mluvit spolu živě

Jak spolu dnes mluvíme? Jsme naučení, že komunikací s druhým člověkem můžeme něco získat. Učíme se to ve škole, na různých kurzech: „Jak mluvit, abychom získali… uznání, sympatie, prodali…“.  Říká se tomu komunikační strategie. Ne, že by na komunikačních strategiích bylo vše špatně. Hodně nás naučila. Mluvit srozumitelně, zřetelně, nahlas, jasně a pochopitelně. Spíš jde o to, že komunikace tak...

Nejkrutější jsou ti nevinní

Nehledejme dokonalost nažehlených panáků z věhlasných univerzit, kteří nesnesou jiný názor než je ten jejich a poučme se z vlastních poklesků a viny, kterou si každý zralý člověk prošel. Protože jak řekl Bert Hellinger: „Nejkrutější jsou ti nevinní“. Ti, které ještě okolnosti a nastavení jejich osobnosti,  nedonutily se smočit v realitě života. Často jsou to mladí nadšenci, zatím bezdětní, kteří křičí:...

Intelekt a ráj srdce aneb kdo komu slouží

Při sledování událostí na domácí politické scéně jsem se dlouho nemohla k ničemu vyjádřit. Prostě mi to nešlo. A není to okurkovou sezónou, protože závažných témat je mnoho. Leží nám na stole k ratifikaci mezinárodní Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která více než o bezpečí žen je snahou protlačit genderovou ideologii do praxe už od školek. Nacházíme...

Lucie Meškanová

Pýcha předchází pád

Přátelé, co nám ukazuje současná situace v politice, nejen v ČR? Záměrem tohoto článku je nabídnout můj pohled na skryté souvislosti možného prožívání a cítění některých z nás, nikoli politická ani sociální analýza. Z individuálních prací s lidmi i ze své vlastní cesty vím, že každý z nás jednou dojde k uvědomění, že své stíny, strachy a vnitřní postavy, které nenávidí, nechce a nesnáší, tím více...

Kluci z plakátů a rozdělená společnost

Slyšíme ze všech stran, že společnost je rozdělená. Co jí spojuje? Strach. „Strach? Já se nebojím! Já VÍM!“. Zní unisono z obou táborů. Jedni vyzbrojeni transparentem Drahoše, na kterém stojí „Je to konspirační teorie – Drahoš skutečně nosí brýle! Máme potvrzení od třech nezávislých očních lékařů.“ A na druhém „Zeman nikdy nepil alkohol, byl to bonmot – ve...