Kategorie: Živé slovo

Lucie Meškanová

Jakou židli zvolím – takový bude můj svět – Via Harmonia

Naše společnost je na prahu proměny.   Stojíme společně v otevřených dveřích a něco starého končí a něco nového se před námi otevírá.  Pomyslné nůžky mezi lidmi ve společnosti se neustále rozpínají. O tom se často hovoří – společnost se dále polarizuje,  jeden tábor jde proti druhému táboru a čeká se až ti druzí přijdou na to, že ti první mají pravdu....

Mluvit spolu živě

Jak spolu dnes mluvíme? Jsme naučení, že komunikací s druhým člověkem můžeme něco získat. Učíme se to ve škole, na různých kurzech: „Jak mluvit, abychom získali… uznání, sympatie, prodali…“.  Říká se tomu komunikační strategie. Ne, že by na komunikačních strategiích bylo vše špatně. Hodně nás naučila. Mluvit srozumitelně, zřetelně, nahlas, jasně a pochopitelně. Spíš jde o to, že komunikace tak...