Jakou židli zvolím – takový bude můj svět – Via Harmonia

Lucie Meškanová
Naše společnost je na prahu proměny.  
Stojíme společně v otevřených dveřích a něco starého končí a něco nového se před námi otevírá. 
Pomyslné nůžky mezi lidmi ve společnosti se neustále rozpínají. O tom se často hovoří – společnost se dále polarizuje,  jeden tábor jde proti druhému táboru a čeká se až ti druzí přijdou na to, že ti první mají pravdu. Ti druzí z podstaty věci nemohou jinak.  Všichni jsou ve hře, která nespatřena, musí pokračovat dál. Jen strany se občas vystřídají. Oběť – viník – oběť – viník -oběť… Je to nekonečný kruh.
Možná jste si také všimli, že již není v debatách platný ani ten nejkonstruktivnější a absolutně podložený věcný fakt.  
Žádný z táborů (názorových bublin) k sobě jiné vnímání nepustí. Dokud věří na tuto hru, tak to ani není možné. 
Hra na oběť a viníka byla naplněna a přestává fungovat. Mnoho lidí se probouzí ve vědomí, že tuto hru už hrát nechce a skládá zbraně. Zastaví se a uvědomí si, že vládnou své mysli, ne ona jim. Laskavě pohlédnou do očí svým maskám a rolím (všem těm ustrašeným holčičkám a chlapečkům, kteří chtějí být lepší a něco dokázat a prosadit a chtějí a nárokují bez ohledu na celek), už před nimi ani neutíkají ani jim slepě neplní všechny rozmary a dospějí. Jsou ochotní vydat se na cestu, která jde proti dobrému pocitu (protože masky, role  a představy si brání své nároky) a je zapotřebí velká dávka vůle a ochoty ustát jejich pokoušení (peníze, sláva a jiné „neodolatelné nabídky“ za nějaké to přimhouření oka, čemu vlastně sloužím).  Ano, býváme závislí na požitcích a dobrém pocitu. To je princip této hry, která nás současně tlačí z ní vystoupit.  Ježíš to nazval slovy: „Přemohl (překročil) jsem svět“.
Protože svět tak jak ho vnímáme je velký hologram, který společně tvoříme – volbou židle na které sedíme.
A tu volbu vykonáme, když si pravdivě odpovíme každý sám v sobě na otázku: „Komu sloužím“?
Svým představám o sobě samém a dobrému pocitu nebo Moudrosti, Harmonii a Vyššímu řádu?  

A většinová volba se neustále odráží v obrazu světa – v naší realitě. 

Proto nabízíme ztišení. Dejme sílu míru a vytvořme tím nové podmínky, protože SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ. Připravujeme ve spolupráci s mnoha lidmi, kteří  jdou společně v důvěře a spolupráci, velké setkání 25 hodin pro svět v Míru. Vše ostatní jsme už vyzkoušeli. Ptáte se, proč meditovat a být 25 hodin v Tichu, když můžeme místo toho dělat tolik užitečného? Zkusme se otevřít možnosti, že celý svět je v nás. Nabízím barevný pohled, který jsem měla možnost si procítit při úvodním 25ti hodinovém naladění na akci Via Harmonia.  V tomto naladění jsem viděla, že naše Země, která je v nás,  má „odstín“ podle míry našeho smíření a v přirozeném řádu světa se míra smíření každého z nás promítne i do „odstínu“ našeho vnějšího světa.  Planetu Zemi a veškeré naše vztahy tedy tvoříme mírou smíření se sebou samými, která se zcela zákonitě otiskuje do naší reality a přirozeně do našeho každodenního konání.  
Slovy Ježíše Krista :“ Nejdříve najděte Království nebeské ve vás. Vše ostatní se přidá.“
Možná jsme blázni, ale co když všichni stojíme v otevřených dveřích a máme možnost zvolit jakou Cestou se společně vydáme? Zvolme si tentokrát Cestu ve službě vyšší Moudrosti.
Lucie
Komentáře