Individuální konzultace

Nabízím bezpečný a důvěrný prostor kde můžete vyjádřit vše co Vás tíží a co v sobě řešíte.

Provázím skrze slovo a otázky, které mi pro Vás přijdou. Vedu Vás k ochotě pojmenovat vše co aktuálně řešíte a čemu v sobě chcete porozumět. Společně hledáme kořeny Vašeho současného prožívání - přesvědčení a postuláty. Žijeme-li například přesvědčení, že "jsem úplně k ničemu a nic nezvládnu" - těžko nás čeká naplnění a radost v jakékoli oblasti života. Je-li naše nejhlubší (i když zcela nevědomé přesvědčení), že za nic nestojím - veškeré naše kroky vedou k tomu, aby se právě toto přesvědčení manifestovalo v každé oblasti našeho života. Specifickou prací s tímto tzv. "kořenovým postulátem" pak postupně dochází k jeho uvědomění, neutralizaci a prožitku pravdy o nás, která leží pod těmito nánosy přesvědčení. Pro skutečnou proměnu našeho života je nutné nově poznané vnášet krok za krokem do našeho každodenního života a k tomu vás vedu. Záměrem a cílem je smysluplný a naplněný každodenní život a harmonické vztahy. Umění žít prostý a láskyplný  život se sebou sama a tím pádem i našimi blízkými v rodině, v práci i jinde. 

Svůj život tvoříme svou pozorností i ochotou vidět pravdu (o nás samých). Co v sobě svou pozorností živíme to roste a sílí. Rozvíjíme-li vidění sebe sama v radosti, zdraví a hojnosti, vytváříme podmínky proto, aby se tyto kvality  v našem životě projevily. Je však důležité si uvědomit, že kde je tlak a chtění - tam se tlak a chtějí posiluje. Kde je pravda, radost, důvěra, lehkost a odevzdání - tam vzniká prostor pro Milost a nám může připadat téměř jako zázrak jak se náš život proměňuje. 

Nabízím jen to co jsem si sama v sobě prošla, uvědomila a žiji ve svém životě.  

Jste-li volání, bude mi ctí jít chvíli po Vašem boku. Setkání probíhají  se ve velmi příjemných prostorách v Praze na Andělu nebo venku v parku na Vyšehradě. Dle dohody a potřeb Vašeho procesu.

P.S. V jarním a letním období může probíhat část setkání v posvátných prostorách parku Vyšehrad, kde jsem vyrostla a vím jak nápomocný je našemu otevírání tento prostor zejména v ranních hodinách. 

Lucie 

 Jakými tématy například provázím:

 • vztah k sobě samému, svému tělu
 • téma odpuštění
 • téma laskavosti k sobě a druhým
 • harmonizace vztahů v rodině a partnerství
 • harmonizace vztahů na pracovišti
 • sladění času stráveného v práci, s rodinou a času pro sebe
 • přirozená otevřená komunikace
 • podpora v období extremní zátěže (rozchod, rozvod, změna zaměstnání, úmrtí blízké osoby...)
 • provázení na cestě k jasnému rozhodnutí (vztahy, práce, jiná volba...)
 • ujasnění si co chci žít v partnerství, v práci
 • hledání odpovědi na to jaký je můj smysl života
 • téma poslání a hledání odpovědí na otázky "Komu sloužím?" a co je "Služba"
 • ukotvení se ve svém středu, harmonii, klidu a radosti
 • až po téma odevzdání se Životu

Sjednání termínu živého nebo ZOOM setkání, dotaz