Konstelace 

Provázím konstelacemi Záměru, protože nám tato metoda umožňuje velmi rychle zviditelnit skryté souvislosti. Na skupinových seminářích se na začátku společně naladíme se záměrem: Nechť se děje pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Poté stavíme buď kostelaci společnou - zvolíme společný záměr nebo stavíme konstelace účastníků na základě individuálních záměrů. O termínech a místě konání seminářů se dozvíte na této stránce a v Kalendáři akcí až bude možné se živě setkat.