Konzultace pro firmy

Nabízím individuální konzultace zejména majitelům firem a širšímu vedení firem. Není třeba si říkat, že doba, ve které se nacházíme je zcela unikátní a žádá si řešení a pohledy, pro které již nestačí nástroje, na které jsme byli zvyklí, a které dnes již nejsou  funkční. Mnoho z vás stojí nyní před otázkami: Proč se mi to děje? Jak dál? Mám v podnikání pokračovat nebo z něj raději vystoupit, když budoucnost je tak nejistá? A někteří naopak ve svém oboru zažívají velký rozkvět a zde je  možná  na místě si položit otázky: Je předmět činnosti naší firmy smysluplný a pro dobro celku? Jak vést lidi jinak a spolupracovat v přirozeném řádu života? Jak sladit práci s rodinou? A možná si pokládáte otázky jiné, třeba řešíte ztrátu smyslu a vyhoření, absenci radosti a podobně.  Je také důležité si uvědomit, že náš osobní, rodinný a pracovní život jsou spojené nádoby, a proto například, když máme pocit, že jediné místo kde se nám daří je práce a tak do ní "utíkáme", stojí za to se podívat na téma útěku od sebe sama ve svém životě obecně. 

Nabízím důvěrný a bezpečný prostor pro vyjádření Vašich těžkostí, obav, strachů, radostí a dalších témat. Provedu Vás těmito tématy slovem a otázkami, které mi pro Vás přijdou a tak sami v sobě postupně hledáte optimální cestu a odkládáte to, co už vám posloužilo k uvědomění  a otevíráte se novým cestám a postojům, které se rozhodnete  svou pozorností živit a umožnit  jim tak růst a sílit. 

Do firmy za Vámi mohu přijet nebo konzultaci nabízím i skrze komunikační aplikaci ZOOM. 

Máte-li zájem o konzultaci nebo o další služby - přednášky, semináře, individuální konzultace pro své zaměstnance, kontaktujte mne, prosím telefonicky +420 777 275 427 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Těším se na spolupráci, Lucie 

Objednávka  termínu živého nebo ZOOM setkání nebo dotaz