Uzdravení vztahu 

Téma přirozené otevřené komunikace a tím i harmonizace vztahů mne provází celý život. Dlouhá léta se věnuji mediaci, kterou jsem obohatila svojí zkušeností z dlouholeté práce na sobě skrze naladění do Ticha, meditace, odpuštění a odevzdávání se Životu. Provázím páry, které se rozhodly oživit a uzdravit svůj vztah. V  naladění se do svého středu nechám otázky a slova přicházet. Když si dovolíme pojmenovat své strachy, obavy a stud... Postupně se objeví to, co nám nedovoluje skutečně přijímat sebe sama a to je pravou překážkou skutečně se dát v lásce i druhému. Zázrak, kdy jsou tuto, často dlouhá léta tajenou bolest, vinu a strach, partneři ochotní sdílet jeden před druhým, do chvíle než se k sobě začnou, možná poprvé, skutečně přibližovat, je okamžikem, kdy místnost zalije teplo lásky a je mi ctí být toho svědkem. V tomto procesu jsem vám průvodcem, který pomáhá vytvořit podmínky proto, aby mohlo být naplněno pro nejvyšší dobro zúčastněných. Neznamená to vždy, že spolu muž a žena ve vztahu zůstanou. Vždy jde o obnovení lásky mezi nimi. Někdy je vztah uzdraven a s tímto poznáním je prožíván zcela jinak - láskyplně a svobodně. Někdy je vztah ve smíření ukončen a oba mohou jít dál svojí cestou bez zátěže minulosti svobodně a v otevření lásce. 

Provázím páry, které se rozhodnou svůj vztah uzdravit a také proto něco udělat a to i v případě, že se jedná o rozvodovou mediaci a rozvádějící se manželé se rozhodnou nastavit své následné vztahy mezi sebou i s ohledem na zájmy dětí cestou dohody pro dobro všech zúčastněných. Když se toto povede, tak i když partnerský vztah skončil - je zachována úcta a vzájemný respekt a vztah se může přerodit v přátelství a to je samozřejmě dobré zejména pro děti. Je to často velmi náročná cesta plná emocí  (hlavně zpočátku) a někdy se jeví cesta předání svých nároků a očekávání právníkům jako svůdné a bezbolestnější řešení. Zkušenost je však taková, že vynucená dohoda nikdy nemá dlouhého trvání nebo velmi bolí všechny zúčastněné, hlavně děti. 

Nabízím specifické pojetí mediace (jdeme více ke kořenům současných rozporů a nedorozumění)  a současně každému z páru i individuální provázení,  jestli-že se v průběhu společných setkání ukáže být tato cesta přínosnou pro oba zúčastněné a samozřejmě je-li pro takovou cestu ochota a důvěra obou partnerů ke mě jako jejich průvodci. 

Nejsem zapsaným mediátorem pohledem práva, i když jsem absolvovala komplexní výcvik mediace. Přichází ke mě páry a jednotlivci, kteří jsou ochotní nahlédnout své vztahové potíže i optikou jejich často nevědomých přesvědčení a programů a tento přístup tak není klasickou fasilitativní mediací, protože více do procesu vstupuji nabídkou pohledu a různými technikami, které umožňují náhled z širší perspektivy. Za základní "technickou výbavu" jsem však vděčná svým lektorkám z Asociace mediátorů ČR, protože je funkční a prospěšná. 

Provázím páry, které jsou ochotné na vztahu pracovat a mluvit spolu.  Jsem svědkem toho, že odvaha a ochota páru věci řešit i s pomocí průvodce včas, mnohdy umožní ve vztahu zůstat a jít společnou cestou dál již ne v "já a ty", ale v "my".

Záměr: "Nechť zůstane ve vztahu jen Láska. Vše ostatní co nám již posloužilo k uvědomění, nechť se rozpustí ve Světle Milosti.” 

 

Pro sjednání termínu živého nebo ZOOM setkání na dálku a více informací pište, prosím, zde: