Živé Slovo 

přirozená komunikace ve vztazích

Živé Slovo je řečí srdce. Když se obrátíme do vlastního nitra a poznáme hry, které sami se sebou hrajeme, umožníme si mluvit živě. Mluvíme-li sami se sebou i s druhými živě - v otevřenosti srdce, má takové Slovo sílu otevírat nás stále větší hlubině našebo bytí. Z toho vyplývá, že komunikační techniky nám mohou po určitou dobu velmi dobře posloužit a také budou součástí našich setkání, abychom je mohli postupem česu odložit a zcela se dát Slovu, která žije uvnitř nás. Dnešní doba nás k tomuto poznání vede a umožňuje nám se Živému Slovu v sobě postupně otevřít.

Na této stránce se dozvíte o seminářích a přednáškách, které na toto téma připravuji. Jakmile bude možné potkat se živě - nabídnu termín a místo a detailnější popis akce. Bude zviditelněno zde a v Kalendáři akcí.