Něha – tvůrčí síla ženy + praktický návod

Ve víru dnešních událostí, které si ještě před měsícem nikdo z nás nedovedl představit, považuji více než kdy jindy za důležité, zdůraznit možnosti nás žen směrem k mužům, rodinám a celé společnosti.

Milé ženy, je zcela pochopitelné, že pro mnoho mužů je tato situace velmi obtížná (kolabují jim firmy, podnikání léty vydřená, mají odpovědnost za celou rodinu, nevědí – stejně jako my, co bude…). Prosím zadržme na chvíli svou přirozenou touhu jim poradit a spíše je něžně vezměme za ruku a podpořme je. To samé (zastavení) dopřejme sobě, je-li v ohrožení naše podnikání. I mezi ženami je dnes mnoho úspěšných podnikatelek nebo zaměstnankyň, které zásadním dílem přispívají na chod domácnosti. Je však pravdou, že muži tyto situace snáší hůře. Pozor! Žádný výsměch! Muži skutečně nejsou vybaveni stejně jako ženy. Síla muže a ženy je si zcela rovnocenná a harmonicky se doplňující a současně každá z nich působí  jinak.  Síla muže (rytíř, ochranář, rozhodná síla). Síla ženy  (laskavost, trpělivost, něha, dárkyně života).  Dovolme sobě i mužům emoce, bezmoc a obavy. Teprve poté když necháme na povrch vystoupat vše co v nás je a nezavíráme dveře ani před tím co se nám nelíbí a za co se třeba stydíme (strach, vztek, bolest, ublíženost, vina…), můžeme vidět a ošetřit v první řadě sebe. Jak? Soucitem, něhou, dovolením si cítit zmatek a bezmoc. V závěru tohoto textu nabízím návod jak na to.

Je to zcela přirozené. Každá žena je ve své nejhlubší podstatě laskavou moudrostí, náručí něhy a průvodkyní muže. Je to místo naprosto rovnocenné, i když často ne příliš ceněné. Na tom však nezáleží. Věděli jsem na nějaké úrovni, že naše mise ve hmotném světě je spojena s laskavou moudrostí a něhou. Naše děti nás k tomu učí od početí, přes porod a pak celý náš život. Jsme k tomu vybavené a je milost a dar být nositelka něhy a laskavosti.

Ztratí-li ženy kontakt se svou citlivostí a něhou je to pohroma pro jejich muže, děti, je samé a celý národ. 

Pamatujme na to nejen v dobách krizových a nejistých jako je tato, protože co dáváme dostáváme. Podmiňujeme-li laskavost a něhu, žijeme tyto podmínky ne lásku. 

Nabídka na otevření se něze, když se necítíme dobře:

  • Najdi si klidné místo (nehledej prostor pro výmluvy, že to není možné – v noci se pár minut najde vždy)
  • Nalaď se na svůj dech, posaď se s rovnou páteří, otevři srdce (stačí ochota to udělat, není třeba hledat jak)
  • Vnímej a nebraň se žádným myšlenkám a emocím, které Ti jdou hlavou
  • Nalaď se do budu 0 – soucítící neutrality – místo ve svém nitru, které nezná soud
  • Dívej se z tohoto bodu 0 – soucítící neutrality – srdcem na každou myšlenku, situaci, vztah a vnímej jak se každé z nich dotýkáš paprskem něhy, která pramení ve Tvém srdci
  • Takto můžeš pracovat s každou situací, myšlenkou i vztahem
  • Základem je nejdříve vždy ošetřit sama sebe (své myšlenky, emoce) a teprve poté se ladit na vztahy a situace.

Nechť i tento text poslouží smíření v nás a tím působí i navenek.

Lucie

 

 

 

 

Komentáře