O mně

Lucie MeškanováMnoho let se věnuji přirozené otevřené komunikaci, která je, v mém vnímání,  základním stavebním kamenem na cestě k  harmonii ve všech oblastech našeho života. Napomáhá mi v tom i mé vzdělání v oblasti práva, mediace, nenásilné komunikace, mnohaletá meditační praxe a další sebezkušenostní výcviky. 

Věnuji se lektorské činnosti, tvorbě a vedení sebepoznávacích seminářů, partnerským madiacím - uzdravení vztahu a provázení jednotlivců  v soukromé i firemní sféře. Protože je velmi důležité dávat péči a pozornost i svému tělu (a v současné době ve zvýšené míře), věnuji se i výživovému poradenství a doplňkům stravy, které umožní optimální fungování našeho těla. 

Pro ženy nabízím seminář pro ženy Cesta Růže a v oblasti komunikace Živé Slovo.

Jsem také součástí obecně prospěšné společnosti  Vědomí Srdce, jejímž záměrem je otevírat cestu k hlubšímu pochopení principů života a  vytváření podmínek k proměně jednotlivců, organizací i komunit.

I přes rozmach komunikace na sociálních sítích a internetu je stále  cenné potkávat se a mluvit spolu živě. Jedině tak můžeme skutečně spolupracovat a vnímat se jako lidské bytosti a uvědomovat si, že všichni společně tvoříme jeden Život. 

Za to, že mám možnost tuto cestu v sobě stále prohlubovat a hlavně ji žít v každodenním životě, jsem vděčná svým rodičům a celé své původní a současné rodině, zejména mamince a tatínkovi, svému muži, dvěma úžasným dcerám, Ernestíně Velechovské, mé  duchovní učitelce a celému společenství lidí, se kterými  jdeme cestou srdce a učíme se spolupráci, pravdě a laskavosti v každodenním životě. Poznala jsem, že žádné setkání není náhodné a jsem vděčná za obohacení se jedinečnou cestou  každého člověka, který mi dal důvěru být mu na chvíli průvodcem a svědkem jeho procesu otevírání se Životu. Je to vždy společná cesta obohacující všechny zúčastněné. 

Prošla jsem mnoha semináři, výcviky a kurzy v oblasti mediace, komunikace, respektujícího přístupu, práce s barvami (Aura-Soma),  systemických konstelací, konstelací záměru a voice dialogu. Za učení, které tak jak nyní  žiji a předávám dál,  inspirované vhledy, meditační praxi a ztrátu mnoha iluzí a představ vystavěných osobní myslí, vděčím zejména své duchovní učitelce Ernestíně Velechovské. Děkuji. 

Pojďme společně v radosti spolu-tvořit  a vzájemně se inspirovat 🙂

Lucie