Služba

\"LucieI já jsem součástí veřejného prostoru a přijímám svůj díl odpovědnosti za jeho spoluutváření. V minulých letech jsem působila ve společenství, které mimo jiné, vytvářelo prostor pro setkávání zajímavých osobností z různých oblastí život, což nám umožňovalo učit se komunikovat a spolupracovat v názorové pluralitě. Taková setkávání jsem nazývali Kruh Země.

Minulý rok jsme si uvědomili, že chceme-li skutečně něco změnit, je třeba aktivně vstoupit i do politiky.  Naším záměrem je propojit se s podobně smýšlejícími lidmi, kteří si již jsou vědomi nebo si začínají uvědomovat svůj díl odpovědnosti na péči o náš společný prostor - politiku a jsou připraveni vystoupit z programu bezmoci a posílit se ve vědomí, že jedině ve spolupráci, ochotě si vzájemně naslouchat a hlavně přiložením ruky k dílu, dokážeme proměnit naše osudové prostředí. K tomu je třeba uvést zákony platné v naší společnosti do souladu s přirozeným řádem života. V Hnutí Cesta jsme si vědomi toho, že žádná skupina sama nic nezvládne, byť by byla sebe moudřejší. Představa, že za nás někdo něco udělá, zařídí a „odmaká“, je iluze. Žijeme v době, kdy naplníme naši společnou cestu jedině ve spolupráci a s ohledem na dobro všech zúčastněných.

A jak si představujeme harmonickou společnost?

Hnutí Cesta  máme propracovanou vizi odpovědné společnosti sounáležitosti, která je založená na všeobecných hodnotách lidství, tedy společnost, která vytváří co nejlepší podmínky pro svobodný, odpovědný, tvořivý a šťastný život jednotlivců, rodin, komunit a tím i celé společnosti.

Rozhovor s předsednictvem hnutí Cesta odpovědné společnosti: