Seminář Živá Voda - Vysoké Mýto 27.4.2019 je již zcela naplněn a nejsou přijímány nové přihlášky.  Děkujeme za Váš zájem. 

Živá Voda

žena ve službě moudrosti

 

Zde si můžete poslechnout jedno naladění z Cesty Růže. 

Milé ženy, 

srdečně Vás zvu na jednodenní prožitkový seminář Živá Voda. Živá Voda je jakousi \"prodlouženou rukou\" cyklu Cesta Růže, kterou nabízím již několik let. Živá Voda se koná jeden celý den a můžeme tak jít do větší hloubky tématu v rámci jednoho setkání. Protože se osvědčila návaznost těchto setkání a jsem velmi potěšena zpětnou vazbou od žen, které tuto pravidelnou oceňují - nabízím i v rámci Živé Vody, vždy  v místě jejího konání, určitý cyklus opakování (např. 4x do roka).

V rámci našeho jednodenního setkání prožijeme den v laskavém  a bezpečném sdílení v kruhu žen, kde vše vyřčené také zůstává. Využijeme sílu našeho setkání  pro vzájemné sdílení, budeme stavět konstelaci, projdeme několika naladěními, která nám pomohou na sebe nezapomínat v dnešní rychlé a náročné době.  Naladění, které pro nás přijde, je nahráváno a máte jej tak k dispozici i do budoucna a můžete se k němu kdykoli vrátit. Síla naladění, které je spoluutvářeno kruhem žen ochotných se otevřít, komunikovat a vzájemně si být oporou, má obrovskou sílu. Celý den s námi bude také růže, jejíž barva odpovídá tématu, které je v základu  společné pro skupinu žen, která se sejde. Podpoří nás esenciální oleje, vůně Aura-Soma a nádherné energetické obrazy, které se přímo váží k Cestě ženy. 

Milé ženy, těším se na kruh moudrých a odvážných žen, ochotných se vzájemně podpořit a společně tvořit pro dobro celku a každé z nás. 

Lucie 

Krása, laskavost a naplnění ženy přichází s úctou a přijetím své cesty ve službě vyšší moudrosti. 

Místo konání, čas setkání, co s sebou

Mikádo

Vysoké Mýto 

 

Příchod a registrace:  9.00 do 9.30 

Začátek: 9.30 

Ukončení: 17.00 

Oběd:  formou \"stolu hojnosti\" - každá z nás přinese něco malého k snědku a budeme společně hodovat  na místě. 

S sebou: pohodlné oblečení,  přezůvky, něco malého na stůl hojnosti, psací potřeby, pastelky, sešit.

Nechat doma:  očekávání:)

Přihláška Živá Voda - Vysoké Mýto 27.4.2019

Jako přihláška  slouží formulář  \"Fakturační údaje\", níže. Po jeho vyplnění, Vám automaticky přijde zálohová faktura. Pro závazné přihlášení, prosím,  zaplatit celou částku nebo zálohu ve výši 450,- Kč (část zálohové faktury převodem) nebo v místě konání v hotovosti, organizátorce akce. Tak bude vaše místo rezervované.

 Děkujeme za včasné přihlášení. 

Přihlašování na tento seminář bylo uzavřeno - seminář je zcela naplněn. Děkujeme.