Živé Slovo

Milí přátelé,

posledních pět let jsem vedena k tomu, abych v sobě dala prostor Živému Slovu a nabídla svou zkušenost ostatním. Věděla jsem od počátku, že mne Živé Slovo volá, aby bylo připomenuto, aby byly odkryty nánosy, kterými jsme ho v sobě zastínili ve snaze být lepší. Potřebovalo však uzrát. Já jsem potřebovala projít vším, čím jsem si prošla, abych se s Živým Slovem skutečně potkala. Abych o něm nejen věděla, ale abych ho i procítila. Nemáme na Živé Slovo „patent“ a ani o něj neusilujeme. Jsme si vědomi, že Živé Slovo tady bylo vždy a je k dispozici všem lidem, kteří jsou ochotni se vzdát vrstev, které ho v každém z nás do nějaké míry zakrývají. Je určeno lidem, kteří jsou ochotní se postupně vzdát všech konceptů mysli a sjednotit se se svou nejvnitřnější podstatou. Setkání s Živým Slovem je setkání velmi intimní. Žádá nás, abychom mu zcela ustoupili z cesty. Jinak se skrze nás nemůže projevit. Je to cesta dobrodružná, někdy bolestná – když poznáváme a vzdáváme se starých přesvědčení a vidíme kam nás tato přesvědčení zavedla, ale určitě stojí za to!

Přeji každému z nás, abychom se odvážili ustoupit a dali prostor Živému  Slovu, které je moudré a tvoří pro dobro všech.  Potkat se se s ním můžeme v Tichu a moudrosti našeho srdce.

Nechť vládneme slovem moudře a odpovědně pro dobro všech.

Lucie Meškanová

Iniciátorka projektu
Akademie Živého Slova

Více o živém slovu také v článku na blogu.